• Slajd11.jpg
  • Slajd21.jpg
  • Slajd31.jpg

Rozliczenie roczne za 2019 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2020 roku. Oferujemy szybkie i profesjonalne wypełnienie Twojego zeznania rocznego. Na życzenie klienta istnieje również możliwość wysłania  zeznania rocznego drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego.

Wykaz wymaganych dokumentów i informacji do sporządzenia zeznania rocznego:

  • otrzymane od pracodawcy informacje PIT-11, PIT-40, PIT-8C,
  • kopia zeznania podatkowego za rok poprzedni (w przypadku wysłania PIT-u przez Internet oraz przeniesienia ulg z lat poprzednich)
  • dokumenty uprawniające do ulg, m.in.: wydatki na Internet, liczba małoletnich dzieci, wpłaty na IKZE.

Oferta rozliczenia rocznego PIT skierowana jest do osób które były zatrudnione w oparciu o: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, z tytułu pracy za granicą lub prowadzących działalność gospodarczą, osób rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowujących dzieci.

Serdecznie zapraszamy!