• Slajd11.jpg
  • Slajd21.jpg
  • Slajd31.jpg

Nasze biuro oferuje zwrot podatku VAT dla polskich firm, prowadzących działalność gospodarczą na terenie krajów Unii Europejskiej. Zwrot VAT dotyczy wszystkich zakupów (wydatków) dokonywanych w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej w dowolnym kraju Unii Europejskiej.

Zwrot VAT może dotyczyć m.in.:

  • zakupu paliwa, opłat drogowych, parkingów,
  • napraw samochodów, zakupu części zamiennych i akcesoriów samochodowych,
  • kosztów noclegów i posiłków,
  • wynajmu środków transportu,
  • żywności, napojów, usług restauracyjnych,
  • opłat za wstęp na targi i wystawy,
  • wydatków na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne.

Składamy wnioski o zwrot w następujących krajach UE:
Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Ubiegamy się zwrot zarówno na podstawie faktur, ale również paragonów, jeśli dany kraj je akceptuje.
Brak faktur za zakupione produkty lub usługi nie dyskwalifikuje możliwości ich pozyskania na podstawie paragonu.
Nasza firma w imieniu klienta przygotowuje korespondencję do koncernów i zarządców autostrad  w wybranych krajach w celu otrzymania faktury. Klienci mają możliwość uzyskania dokumentacji ułatwiającej pozyskanie faktury oraz otrzymują informację na temat reguł obowiązujących we wszystkich krajach UE.

Termin na złożenie wniosku – do 30 września roku następującego po roku, w którym dokonano zakupów. Istnieje możliwość składania wniosku raz w roku, raz na pół roku, raz na kwartał.

Decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zwrot podatku wydawana jest przez urząd zagraniczny w terminie do czterech miesięcy od otrzymania wniosku. Zwrot podatku VAT następuje na konto wskazane przez klienta.

Zapraszamy do współpracy z naszym biurem.